Praca

Opis stanowiska:
 • Opracowywanie i wdrażanie systemów poliuretanowych oraz środków pomocniczych
 • Prowadzenie i kontrola procesu przygotowywania materiałów na próby produkcyjne
 • Wsparcie techniczne klientów w zakresie oferowanych produktów
Wymagania stanowiska:
 • Wykształcenie wyższe techniczne – najlepiej chemiczne lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Obsługa komputera
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów służbowych
 • Wiedza z zakresu przetwórstwa poliuretanów będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

CV  prosimy kierować na adres praca@mbmarket.com.pl

 

W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody/zgód.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez  M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na w/w stanowisko.


W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez  M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142 w celu przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacyjnych.

 

Klauzula Informacyjna

 1. administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z   siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142.
 2. kontakt w sprawach dotyczących RODO  jest możliwy pod adresem: rodo@mbmarket.com.pl lub adresem korespondencyjnym: M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142 na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 5. Państwa dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty wpływu aplikacji. W przypadku wyrażenia zgody dot. przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku. Po tym czasie zostaną usunięte;
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.