Praca

Opis stanowiska:
 • - realizację wyznaczonych celów sprzedażowych systemów poliuretanowych, klejów, silikonów oraz środków rozdzielających,
 • - budowanie długoterminowych relacji z Klientami,
 • - przygotowywanie ofert sprzedażowych,
 • - współpracę z innymi działami firmy.
Wymagania stanowiska:
 • - doświadczenie w sprzedaży (preferowane doświadczenie w branży chemicznej),
 • - doświadczenie w prowadzeniu prezentacji i negocjacji ofert sprzedażowych,
 • - doświadczenie i umiejętności finalizowania transakcji sprzedażowych,
 • - wykształcenie minimum średnie kierunkowe lub wyższe,
 • - prawo jazdy kat. B,
 • - znajomość MS Office.
Oferujemy:
 • - pracę w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • - ciekawą pracę w rozwijającej się firmie,
 • - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju osobistego.

CV  prosimy kierować na adres praca@mbmarket.com.pl

 

W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody/zgód.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez  M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na w/w stanowisko.


W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez  M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142 w celu przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacyjnych.

 

Klauzula Informacyjna

 1. administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z   siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142.
 2. kontakt w sprawach dotyczących RODO  jest możliwy pod adresem: rodo@mbmarket.com.pl lub adresem korespondencyjnym: M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142 na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 5. Państwa dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty wpływu aplikacji. W przypadku wyrażenia zgody dot. przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku. Po tym czasie zostaną usunięte;
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w (05-532) Baniocha, Solec 142
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.